Europa, uw zaak !

Europese Week in de Senaat van 6 tot 10 december 2004.

De bedoeling van deze Europese Week was de burger te informeren over de huidige uitdagingen voor de Europese Unie, over Europa in het algemeen, de Europese Grondwet, de uitbreiding, enz.

Maandag 6 december 2004

Sterke en zwakke punten van de Europese Grondwet

Dinsdag 7 december 2004

De fundamentele rechten in de Europese Grondwet

Liberalisering van de energie en het verbruik

Immigratie- en asielbeleid

Het sociaal-economisch beleid

Het Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Europese Unie

Woensdag 8 december 2004

België in Europa - Europa in België

Vrijheid, Veiligheid en Rechtvaardigheid

Vrouwen en de Europese Unie

De toetreding van Turkije tot de Europese Unie

Donderdag 9 december 2004

Diensten van algemeen belang

Armoede en de Europese Unie

Vrijdag 10 december 2004

Jongeren en Europa