Dinsdag 15 maart 2005

Interparlementair colloquium over « Nationale mechanismen om de interetnische, interculturele en interreligieuze stabiliteit en harmonie te stimuleren »

Programma

9.00 : Openingstoespraak

Door Mw. Lizin, Voorzitster van de Belgische Senaat en door dhr Abykayev, Voorzitter van de Senaat van het Parlement van de Republiek Kazakhstan.

9.30 uur : Institutionele mechanismen ter bevordering van de interetnische, interculturele en interreligieuze stabiliteit
11 uur : Integratiebeleid en mechanismen van gelijkheid en non-discriminatie
14.30 uur : Staatsburgerschap, aangehorigheid en multiculturaliteit
16 uur : Betrekkingen tussen Kerk en Staat
17.30 Bespreking van het ontwerp van gemeenschappelijke verklaring
18.30 Slottoespraak

Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :