25–26 oktober 2004

Colloquium over de regularisatie van het recht in de strijd tegen het internationale terrorisme en de harmonisatie van de nationale wetgevingen

Handelingen


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :