Bibliotheek van het Federaal Parlement

De Bibliotheek van het Belgisch federaal Parlement, opgericht in 1831, is sinds 1905 gemeenschappelijk voor Kamer en Senaat. Zij is bij uitstek het documentatiecentrum geworden voor zowel de parlementairen als voor de politieke fracties en het personeel van de federale assemblées.

Adres

Bibliotheek van het Belgisch federaal Parlement
Forum gebouw
Drukpersstraat 35
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 549 9212
E-mail: bibliotheek@dekamer.be

Meer informatie