Documentatie


De sectie Documentatie is een informatie- en documentatiecentrum dat ondersteuning biedt aan de Senaat bij het uitoefenen van zijn wetgevende taak.

De sectie stelt onder meer volgende info ter beschikking:


Praktische inlichtingen:

Sectie Documentatie

Belgische Senaat
Paleis der Natie
1009 Brussel
België

Tel.: 00 32 2 501 70 76
Fax: 00 32 2 501 72 20

E-mail: docu@senate.be