Copyright

De diensten van de Senaat spannen zich in opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en bijgewerkt zou zijn. Tevens leveren de diensten van de Senaat grote inspanningen om onderbrekingen van de beschikbaarheid van de website te voorkomen. Het valt echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet voldoet aan deze inhoudelijke vereisten of door een onderbreking niet voortdurend beschikbaar is.

De diensten van de Senaat kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van ter beschikking gestelde informatie of uit een onderbreking van de beschikbaarheid van deze website.

Contact

Communicatiedienst Senaat
[email protected]
Tel.: +32 2 501 70 70