Hoe kan u een openbare vergadering bijwonen ?

De plenaire vergaderingen en de meeste commissievergaderingen zijn openbaar. Iedereen kan deze vergaderingen dus bijwonen.

Bij de aanvang van de vergadering die u wil bijwonen, meldt u zich (met identiteitskaart) aan de bezoekersingang van de Senaat, aan de Leuvenseweg 7 (= achterkant van het Parlementsgebouw). Op voorhand plaatsen reserveren is niet mogelijk.

Bezoekers worden wel vriendelijk verzocht rustig op hun plaats te blijven zitten en geen blijken van goed- of afkeuring te geven.

Agenda van de vergaderingen van deze week.