De Belgische Senaat: een geschiedenis

Het boek De Belgische Senaat: een geschiedenis bekijkt hoe de Senaat sinds 1831 evolueerde. Welke rol speelde de Hoge Vergadering in de Belgische politiek? Wat was zijn specifieke rol inzake wetgeving? Welke opmerkelijke verschillen waren er tussen de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers? Er wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling, de werkwijze en de samenstelling van de Senaat en op de belangrijkste debatten die er hebben plaatsgevonden. Ook de senatoren van rechtswege komen aan bod. Het prestigieuze gebouw waar de Senaat vergadert, werd evenmin vergeten.

De Belgische Senaat: een geschiedenis vormt een handig aanknopingspunt voor lezers die interesse hebben in het politieke reilen en zeilen van ons land. De verschillende bijlagen omvatten een lijst van senatoren sinds 1831, van alle Senaatsvoorzitters, van de vrouwelijke senatoren sinds 1921 en van de verkiezingsuitslagen voor de Senaat (1831-2014), zodat het boek ook als een naslagwerk kan worden beschouwd.

De verschillende bijdragen werden verzorgd door een interuniversitair team van deskundigen op het gebied van de politieke geschiedenis van België en een aantal ambtenaren: Anne-Emmanuelle Bourgaux (ULB-Université de Mons), Luc François (UGent), Emmanuel Gerard (KULeuven), Martine Goossens (Vlaams Parlement), Véronique Laureys (Senaat), Michèle Libon (UCL), Jean-Pierre Nandrin (UCL-Facultés universitaires Saint-Louis), Jean Stengers (ULB), Mark Van den Wijngaert (KUBrussel), Gert Van der biesen (Senaat), Jos Van Echelpoel (Senaat) en Jan Velaers (UA).

Het boek kost € 30,00 (ISBN 9789401418096), 552 pag., 165 x 240 mm, hardcover met goudfolie op voorplat en rug en is te verkrijgen in de Senaat via de heer Bert De Meerleer (tel. 02 501 73 65 / e-mail: bd@senate.be) of in de Boetiek van het Federaal Parlement (Leuvenseweg 42, 1000 Brussel). Het kan ook toegestuurd worden na storting van € 30,00 per exemplaar op rekeningnummer BE41 0011 4735 5810 van de Senaat met vermelding BS, de taalversie (NL of FR) en de naam en het adres van de bestemmeling.

Van deze uitgave verschijnt eveneens een Franstalige versie met als titel Le Sénat de Belgique: une histoire bij Éditions Racine, Brussel.


Toespraken