Informatieverslag


De nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (wetgevingsdossier nr. 6-261)


Zorg zal van residentieel/centraal naar ambulant/decentraal verschuiven; en op langere termijn verder naar de eigen individuele thuisomgeving. Dokters zullen apps voorschrijven naast de medicatie.

In 2017 zou wereldwijd de helft van de smartphonegebruikers mHealth benutten. Er is echter heel veel wat moet aangepast worden om van mHealth en robotica een succes te maken, waaronder eerst en vooral een wetgevend kader dat rechtszekerheid biedt aan stakeholders en gebruikers.

Essentieel is de denkpiste dat interactie tussen zorggebruiker en zorgverstrekker mobiel wordt. Ze kan gebeuren op elk moment, op elke plaats. Patiënten worden meer in staat gesteld tot zelfredzaamheid in hun eigen (thuis)-omgeving. Patiënten kunnen meer mobiel en actief blijven, én toch ondersteund worden. Met positieve gevolgen op het vlak van de preventie, kwaliteit van leven en een hogere levensverwachting.


Procedure:


Suggesties ?

Geïnteresseerden kunnen hun opmerkingen en voorstellen kenbaar maken aan de commissieleden via het emailadres: comgecom@senate.beDe Senaat kan een informatieverslag opstellen over een vraagstuk dat eveneens gevolgen heeft voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten (op grond van artikel 56, tweede lid, van de Grondwet). Bij de voorbereiding van het informatieverslag kan de betrokken commissie hoorzittingen organiseren. Nadat de Senaat een informatieverslag heeft aangenomen, wordt het verslag meegedeeld aan de regeringen en de voorzitters van de andere assemblees. Het kan ook steeds worden geraadpleegd op de website van de Senaat.