Evenveel vrouwen als mannen


In haar bijdrage aan het VN-panel ‘The Power of Empowered Women’ (Genève, 26 februari 2013) onderstreepte Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune dat de Belgische quota-wetten gezorgd hebben voor 40% vrouwen-parlementsleden. Mevr. de Bethune heeft gepleit voor de veralgemening van het quota-beleid, ook op economisch en sociaal vlak.

Verslag (.pdf, 601 Kb)