Donderdag 6 juli 2006

Kinderporno is een misdrijf

In de marge van de OVSE-assemblee heeft Senaatsvoorzitter Anne-Marie LIZIN het International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC) voorgesteld aan de parlementsleden uit de 56 OVSE-landen die op dit ogenblik in Brussel vergaderen (zie www.oscepa.org).

Hoewel kinderporno een misdrijf en geen uiting van de vrijheid van mening is, wordt het niet als dusdanig bestraft in 22 van de 56 lidstaten van de OVSE. Slechts 5 lidstaten, waaronder België, beschikken over een specifieke wetgeving.

Wel telt Child Focus al zusterorganisaties in 15 Europese landen. Nu Rusland en Kazakstan belangstelling hebben, zou ICMEC ook in Oost-Europa aan de slag kunnen. Werk is er genoeg. Baron Daniel CARDON de LICHTBUER wees er de buitenlandse gasten op dat een organisatie als Child Focus en de politie aanvullend werken.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :