Dinsdag 21 maart 2006

Senaatsvoorzitter Lizin pleit voor vestiging in Brussel van het Europees Genderinstituut

Op aandringen van de leden van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen heeft Senaatsvoorzitter Anne-Marie LIZIN er gisteren bij de Eerste Minister voor gepleit de zetel van het nog op te richten Europees Genderinstituut in Brussel te laten vestigen.

Het Adviescomité werd voorgezeten door Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) en bestaat uit de volgende leden : Mimount Bousakla (SP.A-SPIRIT), Christel Geerts (SP.A-SPIRIT), Stéphanie Anseeuw (VLD), Margriet Hermans (VLD), Annemie Van de Casteele (VLD), Jean Cornil (PS), Marie-José Laloy (PS), Olga Zrihen (PS), Jihane Annane (MR), Jean-Marie Cheffert (MR), Nathalie de T' Serclaes (MR), Erika Thijs (CD&V), Sabine de Bethune (CD&V), Yves Buysse (Vl. Belang), Nele Jansegers (Vl. Belang) en Clotilde Nyssens (CDH).


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :