Dinsdag 7 maart 2006 om 10 uur in zaal E

Persconferentie 'Strijd tegen partnergeweld'

Het Adviescomité voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat (voorzitter is Fatma Pehlivan van sp.a-Spirit) organiseert op dinsdag 7 maart 2006 om 10 uur in zaal E van de Senaat een persconferentie over de strijd tegen partnergeweld.

Het adviescomité heeft de wetsvoorstellen hierover van CD&V, sp.a-Spirit en VLD tijdens hoorzittingen besproken met Amnesty International, de vzw Zijn, artsen, politiemensen en provinciale coördinatoren voor gelijke kansenbeleid.

De in de wetsvoorstellen voorgestelde maatregelen zijn onder meer verplichte vervolging van partnergeweld, tijdelijke verwijdering van de dader uit de woning, verbod op verder contact met het slachtoffer, kostenloze rechtsbijstand voor het slachtoffer, opheffing van het beroepsgeheim onder bepaalde voorwaarden en inbeslagname van wapens.

Ter gelegenheid van de Internationale vrouwendag stelt het Adviescomité zijn conclusies voor.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :