Woensdag 14 december 2005 om 14u15 - zaal K

Voorstelling analyse Belgisch en Nieuw-Zeelands geneesmiddelenbeleid

De Senaatscommissie Sociale Aangelegenheden, die wordt voorgezeten door senator Annemie Van de Casteele (VLD), duidde de heer David Larmuseau als extern expert aan. Hij maakte een objectief-wetenschappelijke analyse van de uitgaven in de gezondheidszorg, waarbij hij zich vooral heeft toegespitst op het geneesmiddelenbeleid.

De expert vergeleek het Belgisch en het Europees model met het Nieuw-Zeelandse. Hij gebruikte hiervoor o.a. informatie die de commissie meebracht uit Nieuw-Zeeland en informatie van de Belgische overheid. Woensdag 14 december 2005 wordt zijn analyse besproken in de commissie.

De heer Larmuseau licht zijn verslag toe tijdens een persbriefing. Daarna maken de verschillende commissieleden hun standpunten bekend. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte zal eveneens aanwezig zijn.


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :