Woensdag 26 oktober 2005 - 10.15 uur in zaal K

Hearing over vogelgriep

Woensdag 26 oktober 2005 neemt minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Rudy DEMOTTE deel aan een gedachtewisseling over de VOGELGRIEP in de Senaatscommissie Sociale aangelegenheden en het Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden.

De vergadering start om 10.15 uur in zaal K.

Ze wordt gevolgd door een hoorzitting met Mark VAN DE VREKEN (kabinet De Gucht), Jean PLUM (Hoge Gezondheidsraad), Dr. Marc VAN RANST (viroloog KUL), dr. Piet VANTHEMSCHE (Federaal voedselagentschap) en dr. Thierry VANDENBERG (dept. Kleinveeziekten CODA).


Voor meer informatie : Communicatiedienst van de Senaat :