Home


De digitalisering van werken 6 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (voormiddag) 7 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (namiddag) 7 december 2005


Praktische info


FR


Dinsdag 6 & woensdag 7 december 2005

De digitale revolutie

Auteursrechten in een geglobaliseerde wereld


Praktische inlichtingen

De studiedagen vinden plaats in de Senaat.

Ingang: Natieplein 1, 1009 Brussel
De studiedagen worden georganiseerd met de wetenschappelijke samenwerking van

het Centre de Droit de l'Information et de la Communication de l'ULB

het Département de Droit économique de l'UCL

de Universiteit Gent


Voor meer info : digitale_revolutie@senate.be