Home


De digitalisering van werken 6 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (voormiddag) 7 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (namiddag) 7 december 2005


Praktische info


FR


Woensdag 7 december 2005

De toekomst van het auteursrecht

Namiddag

Naar foto's


Voorzitters : L. Willems, Sénator en B. Remiche, Advocaat, Hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL)
De hervorming van de regeling van de uitzonderingen in de wet van 22 mei 2005: een goed evenwicht?
F. Dubuisson, Eerste assistent aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
Technische beschermingssystemen versus "rechten" van de gebruikers
O. Regnier, European Regional Counsel, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), European Office
(powerpoint presentatie)
Het lot van de persoonlijke kopie in een digitale omgeving
C. Doutrelepont, Advocaat, Hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
(powerpoint presentatie)
Debat met het publiek
De hervorming van de controle op het collectief beheer van de rechten.
Panelgesprek gevolgd door een debat met het publiek
  • J. Debrulle, Adviseur FOD Economische zaken
  • C. Libert, Secretaris-Generaal van SABAM
  • J. Van Borm, Hoofdbibliothecaris van de Universiteit Antwerpen
  • F. Young, Directeur-generaal van de Societé civile des auteurs multimedia (SCAM)
  • P. Dresse, Adjunct-adviseur bij het Juridisch en fiscaal departement van de Belgische federatie van de distributieondernemingen (FEDIS)
Afronding van de werkzaamheden

Voor meer info : digitale_revolutie@senate.be