Home


De digitalisering van werken 6 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (voormiddag) 7 december 2005


De toekomst van het auteursrecht (namiddag) 7 december 2005


Praktische info


FR


Woensdag 7 december 2005

De toekomst van het auteursrecht

Voormiddag

Naar foto's


Voorzitterschap : Ph. Mahoux, Senator en C. Doutrelepont, Advocaat, Hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles (ULB)
Opening van de werkzaamheden
A.-M. Lizin, Voorzitter van de Senaat
Het begrip "werk" vandaag: van de bescherming van de originaliteit naar de bescherming van de investering
A. Berenboom, Advocaat, Hoogleraar aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
De nieuwe auteursrechten ingevoerd bij de wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG
J. Corbet, Emeritus Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), Ere-Directeur-generaal van SABAM
Technische beschermingssystemen buiten het auteursrecht ?
J. Deene, Doctorandus, aan het Centrum Jurist en Informatica, Universiteit Gent
Komt er een toegangsrecht tot bepaalde werken ?
A. Strowel, Hoogleraar aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel en aan de Université de Liège, Advocaat
Debat met het publiek
Afronding van de werkzaamheden

Voor meer info : digitale_revolutie@senate.be