Huub Broers - N-VA
 
Geboren te 's-Gravenvoeren op 5 december 1951

Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

Gewezen leraar

Sinds 1983 : gemeenteraadslid (Voeren)
1989-2001 : schepen (Voeren)
Sinds 2001 : burgemeester (Voeren)
2010-2014 : gecoöpteerd senator
2010-2013 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2013-2014 : voorzitter van de N-VA-fractie (Senaat)

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014