Nahima Lanjri - CD&V
 
Correspondentie Huis van de parlementsleden - Bureau 2213
Leuvenseweg 21
1000 Brussel
tel.: 02 549 89 45
Privé Huybrechtsstraat 72
2140 Borgerhout
e-mail: nahima.lanjri@stad.antwerpen.be
  website: www.nahima.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Borgerhout op 17 februari 1968

Licentiate vertaler (Katholieke Vlaamse Hogeschool)
Gewezen leerkracht

1992-1999 : kabinetsmedewerkster
1995-2012 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
1999-2001 : stafmedewerkster bij de christelijke werkgeversorganisatie VKW (onderwijs en werkgelegenheid)
2001-2003 : adviseur van de CD&V-voorzitter (grootstedenbeleid)
2001-2003 : ondervoorzitster van de CD&V
Sinds 2001 : lid van de raad van bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
2003-2007 en sinds 2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2 januari 2019 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
Sinds 27 juni 2019 : lid van het Bureau van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk

Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2007-2010