S. 5-872 Dossierfiche K. 53-713

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft
Jan Jambon   Veerle Wouters   Peter Luykx   Sarah Smeyers   Jef Van den Bergh   Herman De Croo  

jongere
sportorganisatie
jeugdige werknemer
belastingaftrek
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
beroepssport
belastingontheffing

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 53-713/1 Wetsvoorstel 26/11/2010
K. 53-713/2 Amendementen 7/12/2010
K. 53-713/3 Erratum 23/12/2010
K. 53-713/4 Advies van het Rekenhof 15/2/2011
K. 53-713/5 Amendement 23/2/2011
K. 53-713/6 Verslag namens de commissie 3/3/2011
K. 53-713/7 Tekst aangenomen door de commissie 3/3/2011
K. 53-713/8 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 17/3/2011
K. 53-713/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/3/2011
5-872/1 5-872/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/4/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/11/2010   Indiening Stuk K. 53-713/1
2/12/2010   Inoverwegingneming
15/2/2011   Ontvangst extern advies: Rekenhof Stuk K. 53-713/4
3/3/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 53-713/6
17/3/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, p. 80-100 + p. 120
17/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-13/o13)
Integraal verslag nr. 23, p. 120-121
Stuk K. 53-713/9
17/3/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/3/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/4/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Stuk 5-872/1 5-872/1 (PDF)
5/4/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2011   Bekendmaking (27773)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/3/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/3/2011 15 4/4/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/3/2011 0 4/4/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/4/2011 13/5/2011 , blz 27773

Kruispuntbank van de wetgeving