S. 5-2467 Dossierfiche K. 53-3101

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Regering E. Di Rupo I  

ontslag
arbeidsveiligheid
geweld
ondernemingsraad
preventieadviseur
psychologische intimidatie
uitwisseling van informatie
gezondheid op het werk
ongewenste intimiteiten
mentale spanning
arbeidsvoorwaarden
beroepsgeheim
werkplek
arbeidsgeneeskunde
stalking (belaging)

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 53-3101/1 Wetsontwerp 31/10/2013
K. 53-3101/2 Amendementen 14/1/2014
K. 53-3101/3 Verslag namens de commissie 16/1/2014
K. 53-3101/4 Tekst verbeterd door de commissie 16/1/2014
K. 53-3101/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/1/2014
5-2467/1 5-2467/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/2/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/10/2013   Indiening Stuk K. 53-3101/1
16/1/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Stuk K. 53-3101/3
30/1/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 182, p. 54-60
30/1/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o26)
Integraal verslag nr. 182, p. 136
Stuk K. 53-3101/5
30/1/2014   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
31/1/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/2/2014   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Stuk 5-2467/1 5-2467/1 (PDF)
18/2/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/2/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/2/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2014   Bekendmaking (35011-35019)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/2/2014 15 17/2/2014
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/2/2014 0 17/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/2/2014 28/4/2014 , blz 35011-35019

Kruispuntbank van de wetgeving