S. 5-1188 Dossierfiche K. 53-1639

Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft
Karine Lalieux   Sophie De Wit   Marie-Christine Marghem   Raf Terwingen   Renaat Landuyt   Olivier Deleuze   Stefaan Van Hecke   Carina Van Cauter   Christian Brotcorne  

voorbespeelde beeld- of geluidsdrager
kinderbescherming
gevangenisstraf
verjaring van de vordering
DNA
machtsmisbruik
strafrecht
pedofilie
kinderpornografie
voltrekking van de straf
beroepsgeheim
opnameapparaat
seksueel misdrijf
seksueel geweld

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 53-1639/1 Wetsvoorstel 29/6/2011
K. 53-1639/2 Amendementen 12/7/2011
K. 53-1639/3 Verslag namens de commissie 15/7/2011
K. 53-1639/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2011
K. 53-1639/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2011
5-1188/1 5-1188/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 26/10/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/6/2011   Indiening Stuk K. 53-1639/1
30/6/2011   Inoverwegingneming
30/6/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 42, p. 54
15/7/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 53-1639/3
19/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 45, p. 37-61
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+127/-0/o8)
Integraal verslag nr. 47, p. 43
Stuk K. 53-1639/5
20/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/10/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Stuk 5-1188/1 5-1188/1 (PDF)
26/10/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/10/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/11/2011   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2012   Bekendmaking (4386-4389)
2/2/2012   Erratum (8146)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/7/2011, 20/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 11/10/2011 15 25/10/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 11/10/2011 0 25/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/11/2011 20/1/2012 , blz 4386-4389
Errata
Op 2/2/2012 , blz 8146

Kruispuntbank van de wetgeving