S. 3-1291 Dossierfiche K. 51-1732

Wetsontwerp tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
Regering G. Verhofstadt II  

aardschok
afvalwater
overstroming
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
Rampenfonds
schadeverzekering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 51-1732/1 Wetsontwerp 25/4/2005
K. 51-1732/2 Amendementen 7/6/2005
K. 51-1732/3 Amendementen 21/6/2005
K. 51-1732/4 Verslag namens de commissie 4/7/2005
K. 51-1732/5 Tekst aangenomen door de commissie 4/7/2005
K. 51-1732/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2005
3-1291/1 3-1291/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 14/7/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/4/2005   Indiening Stuk K. 51-1732/1
4/7/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 51-1732/4
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 2-25
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o35)
Integraal verslag nr. 153, p. 57
Stuk K. 51-1732/6
7/7/2005   Aanneming na amendering door commissie
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/25 3-82/25 (PDF)
19/5/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Stuk 3-82/25 3-82/25 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
14/7/2005   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Stuk 3-1291/1 3-1291/1 (PDF)
14/7/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
11/10/2005   Bekendmaking (43646-43650)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2005 5 13/7/2005
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/7/2005 0 13/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 11/10/2005 , blz 43646-43650

Kruispuntbank van de wetgeving