S. 2-1555 Dossierfiche K. 50-1007

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
Regering G. Verhofstadt I  

afvalwater
overstroming
aardschok
verzekeringsuitkering
verzekeringsovereenkomst
natuurramp
Rampenfonds
schadeverzekering

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 50-1007/1 Wetsontwerp 11/12/2000
K. 50-1007/2 Amendement 18/12/2002
K. 50-1007/3 Amendementen 29/1/2003
K. 50-1007/4 Amendement 4/2/2003
K. 50-1007/5 Amendementen 18/2/2003
K. 50-1007/6 Amendement 19/2/2003
K. 50-1007/7 Amendementen 25/2/2003
K. 50-1007/8 Verslag namens de commissie 13/3/2003
K. 50-1007/9 Tekst aangenomen door de commissie 13/3/2003
K. 50-1007/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 19/3/2003
K. 50-1007/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/2003
2-1555/1 2-1555/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 26/3/2003
2-1555/2 2-1555/2 (PDF) Amendementen 26/3/2003
2-1555/3 2-1555/3 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1555/4 2-1555/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 3/4/2003
2-1555/5 2-1555/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2000   Indiening Stuk K. 50-1007/1
13/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Stuk K. 50-1007/8
19/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 339, p. 1-34
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 45
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-40/o5)
Integraal verslag nr. 341, p. 45-49
Stuk K. 50-1007/11
20/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
26/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Stuk 2-1555/1 2-1555/1 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
26/3/2003   Bespreking
26/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
26/3/2003   Aanneming zonder amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Stuk 2-1555/3 2-1555/3 (PDF)
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Stuk 2-1555/4 2-1555/4 (PDF)
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-6/o12) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Stuk 2-1555/5 2-1555/5 (PDF)
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
15/7/2003   Bekendmaking (37970-37976)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/3/2003, 20/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 26/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/3/2003 15 7/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 27/3/2003 60 26/5/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/5/2003 15/7/2003 , blz 37970-37976

Kruispuntbank van de wetgeving