Benjamin Dalle - CD&V
 
Correspondentie Wetstraat 89
1040 Brussel
e-mail: bdalle@cdenv.be
Geboren te Brugge op 30 augustus 1982

Licentiaat in de rechten (Universiteit Gent)
Master of Laws (LL.M.) (New York University, School of Law)

Directeur (Studiedienst van CD&V)
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker (Instituut voor Constitutioneel Recht - KULeuven)
Gewezen advocaat

Januari - Maart 2008 : adviseur (vicepremier en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen)
Maart - December 2008 : adviseur (vicepremier en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen)
2008-2009 : adviseur (vicepremier en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen)
2009-2011 : adviseur (vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen)
2011-2014 : kabinetschef (Staatssecretaris voor Staatshervorming, Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling)
2014-2016 : adjunct-kabinetschef (minister van Justitie)
Januari - mei 2019 : gecoöpteerd senator

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /