Orry Van de Wauwer - CD&V
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 0495 68 08 17
e-mail: orry.vandewauwer@vlaamsparlement.be
  website: www.orry.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Deurne op 1 maart 1988

Bachelor in de politieke wetenschappen (Universiteit Antwerpen - UA)

Gewezen coördinator (Studio89, communicatiedienst van CD&V)

2011-2013 : gemeenteraadslid (Schilde)
Sinds 5 juli 2017 : lid van het Vlaams Parlement
Januari - mei 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /