Karl-Heinz Lambertz - PS
Deelstaatsenator (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap)
 
Senaat tel.: 02 501 73 39
Correspondentie Platz des Parlamentes 1
4700 Eupen
tel.: 087 31 84 00
tel.: 0473 52 01 23
e-mail: karl-heinz.lambertz@pdg.be
  website: www.lambertz.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Schoppen op 4 juni 1952

Licenciaat in de rechten (UCL)
Bijkomende opleiding in Duits recht (Universiteit Heidelberg)

Gewezen docent (UCL)

Sinds 1981 : lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
1981-1990 : voorzitter van de SP-fractie (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap)
1990-1995 : minister van Media, Volwassenenonderwijs, Gehandicaptenbeleid, Welzijn en Omscholing (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
1995-1997 : gemeenteraadslid (Eupen)
1995-1999 : minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
1999-2004 : minister-president, minister van Tewerkstelling, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
2004-2014 : minister-president, minister van Lokale Besturen (regering van de Duitstalige Gemeenschap)
2014-2016 : voorzitter van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Sinds 11 oktober 2016 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Geboren in Schoppen am 4. Juni 1952

Lizenziat der Rechte (UCL)
Zusätzliche Ausbildung in deutschem Recht (Universität Heidelberg)

Ehemaliger Dozent (UCL)

Seit 1981 : Mitglied des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
1981-1990 : Fraktionsvorsitzender der SP (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1990-1995 : Minister für Medien, Erwachsenenbildung, Behindertenpolitik, Sozialhilfe und Berufsumschulung (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1995-1997 : Gemeinderatsmitglied (Eupen)
1995-1999 : Minister für Jugend, Ausbildung, Medien und Soziales (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
1999-2004 : Ministerpräsident, Minister für Beschäftigung, Behindertenpolitik, Medien und Sport (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
2004-2014 : Ministerpräsident, Minister für lokale Behörden (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft)
2014-2016 : Präsident des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Seit 11. Oktober 2016 : vom Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft bestimmter Gemeinschaftssenator


 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /