Brigitte Grouwels - CD&V
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Senaat tel.: 02 501 77 29
e-mail: brigitte.grouwels@senators.senate.be
Correspondentie e-mail: bgrouwels@bruparl.irisnet.be
Privé Bordiaustraat 30
1000 Brussel
tel.: 02 736 92 18
tel.: 0496 52 50 45
e-mail: brigitte.grouwels@gmail.com
Geboren te Hasselt op 30 mei 1953

Licentiaat in de Handels- en consulaire wetenschappen (Limburgs Universitair Centrum)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (Limburgs Universitair Centrum)
Kandidaat in de Oosterse filologie en geschiedenis (KULeuven)
Voorbereidend jaar Doctorat d'Université (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Frankrijk)

Economiste

1992-1997 en 1999-2004 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1995-1997 en 1999-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1997-1999 : minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid (Vlaamse regering)
2004-2009 : staatssecretaris belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel (Brusselse Hoofdstedelijke regering)
2009-2014 : minister belast met Openbare Werken, Vervoer, Informatica en de Haven van Brussel (Brusselse Hoofdstedelijke regering)
Sinds 25 mei 2014 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Sinds 29 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement (vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Parlement)


 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /