Petra De Sutter - Ecolo-Groen
Geco÷pteerd senator
 
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (plaatsvervanger)
Senaat tel.: 02 501 78 94
e-mail: petra.desutter@senators.senate.be
Correspondentie Huis van de parlementsleden
Leuvenseweg 21
1000 Brussel
e-mail: petra.desutter@groen.be
Geboren te Oudenaarde op 10 juni 1963

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UGent)
Doctor in de biomedische wetenschappen (UGent)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs

Vrouwenarts (UZ Gent)
Buitengewoon hoogleraar (UGent)
Afdelingshoofd (Vrouwenkliniek - Afdeling Reproductieve Geneeskunde - UZ Gent)

Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van de UGent
Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis te Gent
Sinds 10 juli 2014 : gecoöpteerd senator


 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
Plaatsvervanger  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /