Petra De Sutter - Ecolo-Groen
 
Geboren te Oudenaarde op 10 juni 1963

Doctor in de genees-, heel- en verloskunde (UGent)
Doctor in de biomedische wetenschappen (UGent)
Geaggregeerde voor het universitair hoger onderwijs

Vrouwenarts (UZ Gent)
Buitengewoon hoogleraar (UGent)
Afdelingshoofd (Vrouwenkliniek - Afdeling Reproductieve Geneeskunde - UZ Gent)

Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van de UGent
Sinds 2014 : lid van de raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis te Gent
2014-2019 : gecoöpteerd senator


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /