Christophe Bastin - cdH
 
Correspondentie Arnaud Gérard (collaborateur - medewerker)
tel.: 0474 65 73 87
e-mail: gerard@lecdh.be
Kantoor tel.: 082 66 57 56
Privé rue Haute 1
5520 Gérin
  website: www.christophebastin.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Dinant op 29 december 1968

Gegradueerde in het verzekeringswezen
Gegradueerde in de beleggingen en kredieten

Bediende

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Onhaye)
1995-2006 : schepen (Onhaye)
Sinds 2006 : burgemeester (Onhaye)
2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2014-2019 : gecoöpteerd senator
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Waals Parlement

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /