Karl Vanlouwe - N-VA
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Fractievoorzitter
Senaat tel.: 02 501 77 41
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
tel.: 02 552 42 40
e-mail: karl.vanlouwe@n-va.be
Privé Tachtigbeukenlaan 4
1083 Brussel
tel.: 02 469 03 55
tel.: 0475 77 61 52
fax: 02 469 18 36
  website: www.karlvanlouwe.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Nieuwpoort op 22 oktober 1970

Licentiaat in de rechten (UA)
Kandidaat in de rechten (VUB)

Ereadvocaat

2010-2014 : gecoöpteerd senator
2013- ? : lid van de Parlementaire Assemblee van de NAVO
Sinds 25 mei 2014 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 3 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
2014-2019 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
2014-2015 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE)
Sinds 2 januari 2019 : gemeenteraadslid (Ganshoren)
Sinds 9 januari 2019 : voorzitter van de N-VA-fractie (Senaat)

 
Lidmaatschap van commissies
Eerste ondervoorzitter  
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014