Philippe Muyters - N-VA
 
Geboren te Antwerpen op 6 december 1961

Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (UFSIA)

Gewezen afgevaardigd bestuurder (Vlaams Economisch Verbond)
Gewezen directeur-generaal (Vlaams Economisch Verbond)
Gewezen administrateur-generaal (Sociaal Economische Raad van Vlaanderen - SERV)

2009-2010 : minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport (Vlaamse regering)
13 juni - 9 juli 2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2010-2014 : minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport (Vlaamse regering)
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Edegem)
Sinds 2013 : voorzitter van de gemeenteraad (Edegem)
25 mei - 25 juli 2014 : lid van het Vlaams Parlement
3 juli - 25 juli 2014 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 25 juli 2014 : minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport (Vlaamse regering)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014