Paul Magnette - PS
 
Correspondentie rue de la Science 9
6000 Charleroi
e-mail: paul.magnette@charleroi.be
Correspondentie e-mail: paul.magnette@ps.be
Geboren te Leuven op 28 juni 1971

Doctor in de politieke wetenschappen (ULB)
Licentiaat in de politieke wetenschappen - internationale betrekkingen (ULB)
Bijzondere licentie in de politieke studies (ULB)

Gewezen hoogleraar (ULB)
Gewezen directeur (Institut d'Études européennes - ULB)
Gewezen wetenschappelijk onderzoeker (NFWO)

20 juli - 21 december 2007 : minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen (Waalse regering)
2007-2011 : minister van Klimaat en Energie
7 juni - 17 juli 2009 : lid van het Waals Parlement
2010-2011 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2011-2013 : minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Charleroi)
Sinds 2012 : burgemeester (Charleroi)
2013-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
25 mei - 22 juli 2014 : lid van het Waals Parlement
17 juni - 22 juli 2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : minister-president (Waalse regering)

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk

Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2010-2014