Valérie De Bue - MR
 
Kantoor Ville de Nivelles
tel.: 067 88 22 05
Privé rue du Chêne 11
1400 Nivelles
tel.: 0475 95 01 72
e-mail: valerie.debue@skynet.be
  website: valeriedebue.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Vilvoorde op 7 oktober 1966

Licentiate in de economische wetenschappen (UCL)
Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies ruimtelijke ordening en stedenbouw (UCL)

Ambtenaar

2000-2003 : kabinetsadviseur (gewestsminister voor Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken)
Sinds 2001 : gemeenteraadslid (Nijvel)
2003-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2006-2017 : schepen (Nijvel)
2014-2017 en 26 mei - 13 september 2019 : lid van het Waals Parlement
2014-2017 en 18 juni - 13 september 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : deelstaatsenator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2014-2017 : ondervoorzitster van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2017-2019 : minister van Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastructuren (Waalse regering)
Sinds 13 september 2019 : minister van Ambtenarenzaken, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid (Waalse regering)

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-2019      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-2019      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-2019      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /