Caroline Gennez - SP.A-SPIRIT
 
Geboren te Sint-Truiden op 21 augustus 1975

Licentiate in de politieke en sociale wetenschappen (KULeuven)

Gewezen kabinetsmedewerkster

1998-2003 : voorzitster van de sp.a-jongerenbeweging Animo
1999 : kabinetsattaché (Vlaamse vice-minister-president)
1999-2001 : kabinetsattaché (minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie)
Sinds 2001 : bestuurder van de Ancienne Belgique
2001-2003 : adviseur (minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie)
2001-2003 : gemeenteraadslid (Sint-Truiden)
2003 : schepen (Sint-Truiden)
2003-2004 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : ondervoorzitster van de sp.a
2004-2007 : lid van de Vlaamse Raad
2004-2007 : voorzitster van de sp.a-spirit-fractie (Vlaamse Raad)
2007-2011 : voorzitster van de sp.a
Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Mechelen)
2007-2012 : schepen (Mechelen)Ç
2009-2010 en sinds 25 mei 2014 : lid van het Vlaams Parlement
2010-2014 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 22 september 2014 : vierde ondervoorzister van het Vlaams Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk

Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2003-2007