Fons Vergote - VLD
 
Geboren te Roeselare op 12 februari 1944

Licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen (UFSIA)

Gewezen financieel directeur

1989-2000 : gemeenteraadslid (Ardooie)
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1995-1999 : gecoöpteerd senator
1995-1997 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Overleden op 26 november 2017 te Roeselare

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk

Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 1995-1999