Anne Barzin - MR
Geco÷pteerd senator
 
Fractievoorzitter
Senaat tel.: 02 501 76 89
e-mail: anne.barzin@senators.senate.be
Correspondentie Maison des parlementaires - Bureau 2004
rue de Louvain 21
1000 Bruxelles
Geboren te Namen op 18 augustus 1975

Licentiate in de rechten (UCL)
Kandidate in de rechten (FUNDP)

Juriste

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Namen)
1999-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2003-2007 : secretaris van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2006 : schepen (Namen)
2007-2014 : lid van het Waals Parlement
2007-2014 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 10 juli 2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 28 juli 2017 : voorzitter van de MR-fractie (Senaat)

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


 
Lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2014-...      

Wetgevend werk
Legislatuur 2014-...      

Schriftelijke vragen
Legislatuur 2014-...      

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /