Mia De Schamphelaere - CD&V
 
Eresenator
 
  website: www.respect.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Wilrijk op 28 mei 1961

Licentiate in de rechten (KULeuven)

Gewezen auditeur bij het Rekenhof

1984-1987 : kabinetsmedewerkster (minister van Buitenlandse Betrekkingen)
1991-1993 : nationaal ondervoorzitster CVP-Jongeren
1995-2018 : gemeenteraadslid (Edegem)
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1997-1999 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1999-2007 : gecoöpteerd senator
2007-2012 : schepen (Edegem)
2007-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2008-2010 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk

Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003