Philippe Fontaine - MR
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
  website: www.philippefontaine.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Haine-Saint-Paul op 12 mei 1945

Regent (Frans en geschiedenis)
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs
Verzekeringsagent (Infac)

Bestuurder van vennootschappen

1977-2018 : gemeenteraadslid (Manage)
1981-1999 : provincieraadslid (Henegouwen)
1999-2009 : lid van het Waals Parlement
1999-2009 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2001-2004 : voorzitter van de MR-fractie (Waals Parlement)
2004-2009 : secretaris van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2009-2010 : gecoöpteerd senator

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk

Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 2007-2010