Jef Tavernier - Agalev
 
Erelid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
 
Privé Stationsstraat 4
9880 Aalter
tel.: 0477 49 70 72
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Wetgevend werk

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen
     /

Vragen om uitleg
     /