Jean Bock - PRL-FDF
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Eresenator
 
Geboren te Bovigny op 15 januari 1931

Reserveofficier

1965-1981 : provincieraadslid (Luxemburg)
1968-1971 en 1974-1981 : bestendig afgevaardigde
1972-1974 : adjunct-kabinetschef (vice-eerste minister en minister van Financiën)
1973-1996 : secretaris-generaal van de Fédération provinciale du Tourisme de Luxembourg
1973-1981 : bestuurder van de RTB en vervolgens van de RTBF
1974-1981 : ondervoorzitter van de PLP en vervolgens van de PRL
1976-1981 : ondervoorzitter van de raad van bestuur van de RTBF
1981-1985 : gecoöpteerd senator
1982- ? : adjunct-politiek secretaris van de PRL en vervolgens van de MR
1982-1996 : afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1983-2006 : gemeenteraadslid (Gouvy)
1983-2004 : burgemeester (Gouvy)
1985-1995 : provinciaal senator voor Luxemburg
1988-1991 : secretaris van de Senaat
1989-1990 : ondervoorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1991-1992 : voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1992-1999 : quaestor van de Senaat
1992-1999 : ondervoorzitter van de Interparlementaire Vereniging van de Noord-Atlantische Assemblée
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : voorzitter van het College van quaestoren
1999-2004 : lid van de Waalse Gewestraad
1999-2004 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap

Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Officier in de Kroonorde (7 april 1977)

Commandeur in de orde van Oranje-Nassau (1994, Nederland)
Commandeur in de orde van Verdienste (Groothertogdom Luxemburg)

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister

Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk

Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen

Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
     /

Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
     /

Legislatuur 1995-1999