- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

Vrijdag 26 april 2019 om 9 uur

  1. Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State, nr. 6-523/1.

  2. Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, nr. 6-526/1.

  3. Inoverwegingneming van voorstellen.

Vanaf 12 uur:

a. Naamstemming over de afgehandelde agendapunten in hun geheel.

b. (Eventueel): Geheime stemming over de voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State, nr. 6-523/1.