5-2371/3

5-2371/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

12 DECEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TAELMAN EN DE HEER DEPREZ


Zie verslag nr. 5-2370/3.