5-2236/3

5-2236/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEREN ISTASSE EN BEKE


Zie verslag nr. 5-2232/5.