5-2239/4

5-2239/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel tot herziening van artikel 170,  3, van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 170,  3, eerste lid, van de Grondwet worden de woorden  of het bovengemeentelijk bestuur  ingevoegd tussen de woorden  de provincie  en de woorden  worden ingevoerd .