5-2236/4

5-2236/4

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Enig artikel

In artikel 11bis van de Grondwet, ingevoegd bij de herziening van de Grondwet van 21 februari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 in het derde lid wordt het woord  bovengemeentelijk,  ingevoegd tussen het woord  interprovinciaal,  en het woord  intercommunaal ;

2 in het vierde lid, wordt het woord  bovengemeentelijk,  ingevoegd tussen het woord  interprovinciaal,  en het woord  intercommunaal .