5-1732/3

5-1732/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

24 SEPTEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER VANLOUWE C.S.

Enig artikel

In het 1, aan het voorgestelde tweede lid de volgende zin toevoegen :  De Senaat behandelt geen verzoekschriften. 

Verantwoording

Het gaat niet op de Senaat verzoekschriften te laten behandelen waar in feite geen gevolgen meer aan verbonden zijn. Het is in dat opzicht beter duidelijkheid te scheppen naar de burger.

Karl VANLOUWE.
Lieve MAES.