5-1729/3

5-1729/3

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

24 SEPTEMBER 2013


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER VANLOUWE C.S.

Enig artikel

De woorden  op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 2014  doen vervallen.

Verantwoording

De inwerkingtreding van dit artikel uitstellen heeft geen enkele zin. De senatoren van rechtswege zijn zeer zelden aanwezig in de Senaat. Zowel voor de Senaat als voor de senatoren van rechtswege zal een onmiddellijke opheffing van artikel 72 geen verschil maken.

Karl VANLOUWE.
Lieve MAES.
Huub BROERS.