5-113

5-113

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 17 JULI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen (Stuk 5-2190) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitster. - Het woord is aan mevrouw Matz voor een mondeling verslag.

Mme Vanessa Matz (cdH), corapporteuse. - Je laisse la priorité à M. Daems pour vous faire rapport.

De heer Rik Daems (Open Vld), corapporteur. - Ik ben vereerd namens mevrouw Matz en mijzelf verslag uit te brengen over het ontwerp van staatssecretaris Courard, dat een aantal aanpassingen aanbrengt in de wet met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen. De aanpassingen houden in eerste instantie verband met de definitie van "ruimtevoorwerpen". Een tweede aanpassing bestaat erin het toepassingsgebied strikter af te bakenen.

Madame Tilmans a exprimé son regret que cette proposition de loi n'ait pas pu être examinée par le Groupe de Travail Espace qui est spécialisé en cette matière, même si elle a reconnu qu'il s'agissait de changements principalement techniques.

Dat aspect heeft mevrouw Maes ook aangehaald. Zij had voorts vooral opmerkingen over de afdwingbaarheid van de tekst.

Zelf ben ik ingegaan op een lacune in de tekst. Naar mijn mening was de definitie van "ruimtevoorwerpen" inderdaad zinledig. Daarna heeft zich binnen de commissie een discussie ontsponnen tussen verschillende collega's, onder meer met de heren Laaouej en Sannen.

Uiteindelijk heeft de commissie besloten een technische correctie voor te leggen aan de Kamer. Zelf heb ik daarover nog geen feedback gekregen, maar de voorzitter van de commissie misschien wel.

In die omstandigheden heeft de commissie het ontwerp aangenomen met acht stemmen bij twee onthoudingen.

De heer Ludo Sannen (sp.a). - Ik bevestig dat de Kamer is ingegaan op de technische correctie die de commissie had voorgesteld. Dat bewijst dat de Senaat toch nog nut heeft als het aankomt op verduidelijkingen en verbeteringen.

Mme Dominique Tilmans (MR). - Après avoir entendu l'excellent rapport de M. Daems, j'exprime néanmoins le regret que ce projet de loi n'ait pas été soumis au groupe de travail Espace. Cet outil, totalement dédicacé à l'espace et qui n'existe pas à la Chambre, aurait montré toute son utilité puisque M. Daems a soulevé un problème juridique. Comme le précise M. Sannen, la Chambre a marqué son accord sur les modifications proposées par le Sénat.

-De algemene bespreking is gesloten.